מה זה אפיון מוצר?

תיק איפיון, הינו השלב המגשר, שלב המידע הראשוני אודות הפרויקט.

השלב מגשר בין מוחו ורעיונו של היזם אל שלב התכנון.

חשוב שהיזם ישתף פעולה ויפרט כמה שיותר אודות הפרויקט, ככל שיהיו יותר פרטים, כך גם תיק אפיון המוצר יהיה מפורט ובכך תיהיה יכולת גבוהה יותר להעריך את עלות הפרויקט, תועלתו, וזמן העבודה.

עם תיק אפיון אפשר להתחיל להשיג משקיעים ואפשרות לקבל מימון מן הראשות לחדשנות.

תיק אפיון המוצר מפורט לפי הסעיפים הבאים:

1. מה המוצר שלך אמור לעשות - באופן כללי?

2. עבור מי בדיוק הוא מיועד? להוסיף את כל המאפיינים הרלוונטיים הידועים לך לגבי הלקוחות הפוטנציאליים (גיל, מין, עיסוק, אזור גיאוגרפי....)

3. איזה צורך של לקוחות אלו אמור הלקוח שלך לפתור? לפרט ולהסביר למה זה חשוב.

4. איך המוצר פועל? לפרט ככל שניתן!

5. איך המוצר נראה ומהו כולל? לציין מרכיבים ידועים (אלקטרוניקה אופטיקה תוכנה...), להוסיף שרטוטים תצלומים או ציורים ביד חופשית.

6. מהן המגבלות לגבי המוצר והפעולה שלו (משקל, ממדים, זוויות, מהירות, תאוצות, תנאי סביבה,...)?

   לציין גם מגבלות שידועות רק ברמה איכותית (כלומר, ללא ערכים מספריים). להסביר משמעות כל מגבלה.

7. מהו הגימור הנדרש למוצר – גם ברמה המידית וגם למוצר הסופית (דיוק, ליטוש, צבע,...)? למה נדרש?

8. איך צריך לבדוק את פעולת המוצר? פרט ככל שניתן.

מתשובות לשאלות הללו נוכל לבנות תי אפיון מוצר מפורט ואיכותי שממנו תוכל להמשיך בתכנון הפרויקט.

לוגו.gif