תיק אפיון מוצר

תיק איפיון, הינו השלב המגשר, שלב המידע הראשוני אודות הפרויקט. השלב מגשר בין מוחו ורעיונו של היזם אל שלב התכנון.